/uploads///s2.jpg

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1 stycznia 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, którą uzupełniono aż trzema rozporządzeniami wykonawczymi. Większość zmienionych przepisów dotyczy administratora bezpieczeństwa informacji. Osoba, która wykonuje funkcję ABI otrzymała szereg nowych obowiązków. My jesteśmy po to, aby pomóc Państwu sprostać nowym wymaganiom.


Zakres usług ABI:
•    sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
•     tworzenie i nadzór dokumentacji,
•    prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych,
•    sprawdzenie systemu informatycznego pod względem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
•    Nadawanie upoważnień osobom upoważnionym do przetwarzania danych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
•    Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych,
•    Szkolenia,
•    Inne.