/uploads///s3.jpg

Kim jest zewnętrzny ABI?

Celem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest czuwanie nad jakością przechowywania informacji oraz troska o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych w przedsiębiorstwie. Zadaniem zewnętrznego ABI jest przejęcie tych obowiązków i zapewnienie właścicielowi firmy oraz pracownikom bieżącego wsparcia merytorycznego w postaci wizyt na miejscu, kontaktu telefonicznego czy poczty.

Zewnętrzny ABI zajmuje się m.in.:

  • - opracowywaniem umów dotyczących przetwarzania danych osobowych,

  • - opracowywaniem klauzul informacyjnych oraz klauzul o zachowaniu poufności,

  • - opiniowaniem dokumentacji firmy pod kątem zgodności z przepisami,

  • - opracowywaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników itd.,

  • - aktualizowaniem dokumentacji firmy z zakresu ochrony danych osobowych,

  • - przygotowywaniem odpowiedzi na skargi klientów,

  • - analizą dokumentów firmy pod kątem ochrony danych osobowych.

Profesjonalne usługi ABI-SZCZECIN

Zakres obowiązków zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest szeroki i obejmuje wszystkie czynności, które dotyczą przechowywania informacji oraz prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Odpowiednio wybrany zewnętrzny ABI to gwarancja, że wszystkie działania będą wykonywane z pełną dbałością o najnowsze ustalenia. Ale Administrator Bezpieczeństwa Informacji to także prowadzenie szkoleń dla pracowników, dzięki którym wszystkie osoby pracujące w firmie mają szansę zdobyć informacje potrzebne do sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów z zachowaniem troski o dane osobowe.