/uploads///s4.jpg

Dokumenty ODO

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma ustawowy obowiązek opracować i wdrożyć dokumentację ochrony danych osobowych. Dokumentacja powinna być opracowana indywidualnie dla każdej instytucji. W ramach tej usługi przygotujemy:
•    Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
•    Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
•    Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
•    Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
•    Klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc.