/uploads///s3.jpg

Szkolenie ABI

Po co szkolenie z ochrony danych osobowych?

Od zawsze wiadomo, iż najsłabszym ogniwem wycieku danych jest człowiek. Brak wiedzy i świadomości może prowadzić do umyślnego bądź nieumyślnego wycieku danych. Dziś problemy z bezpieczeństwem danych są szczególnie niebezpieczne, ponieważ rozwój technologiczny oraz szybkość przesyłania informacji może zakończyć się poważnymi problemami, zarówno dla firmy, jak i klientów. Dlatego też ważne jest, aby swoim pracownikom dostarczyć odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych i informacji.

Przeprowadzamy szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i szkolenia zamknięte dla pracowników. Szkolenia dla firm są dopasowane do profilu działalności firmy. To krótkie, zamknięte szkolenia, podczas których pracownicy uczą się praktycznych sposobów zbierania oraz przetwarzania danych osobowych – w wersji papierowej i elektronicznej. Bezpieczeństwo informacji to szkolenie, którego celem jest podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników. Co ważne, zgodnie z wytyczną GIODO, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone tylko uprzednio przeszkolone osoby.

Jak wygląda szkolenie ABI?

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej. Główny nacisk kładziemy na praktykę, czyli pracę z dokumentacją, ale również ważna jest teoria, bez której nie da się prawidłowo podejść do tematyki. Szkolenie z ochrony danych osobowych to zbilansowana treść, praktyczny charakter zajęć oraz konkretna wiedza, która rzeczywiście przydaje się podczas wykonywania codziennych obowiązków. Administrator Bezpieczeństwa Informacji powinien posiadać takie umiejętności, które umożliwią mu samodzielne podejmowanie działań związanych z jego pozycją. Dlatego szkolenie ABI jest wszechstronne, gwarantuje m.in.:

 • - praktyczny wymiar kursu,

 • - profesjonalne materiały szkoleniowe,

 • - interaktywny charakter szkolenia,

 • - wzory dokumentacji,

 • - wskazówki i poszkoleniowe wsparcie.

 


 

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie osób, które realizują w firmie obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do praktycznego pełnienia tych obowiązków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej jako UODO) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2015 r.

 1. Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji.
 3. Wymagania formalne i oparte na dobrych praktykach w stosunku do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 4. Obowiązki ABI w świetle obowiązujących przepisów.
 5. Bieżące pełnienie funkcji ABI.
 6. Zasady szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.
 7. Podstawy prawne przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Inwentaryzacja zasobów danych osobowych – praktyczne podejście do zagadnienia.
 9. Wymogi zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w ramach systemów informatycznych.
 10. Jak prawidłowo sporządzić dokumentację – polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
 11. Udostępnienie a powierzenie danych osobowych – Kiedy? Co? Jak?. Jak przygotować umowę powierzenia danych osobowych?
 12. Sprawdzenie – jak je przeprowadzić i jak sporządzić sprawozdanie ze sprawdzenia.
 13. Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz norma ISO 27000 a ochrona danych osobowych.
 14. Rejestracja zbiorów. Jak prowadzić jawny rejestr zbiorów prowadzony przez ABI.
 15. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów w zakresie uodo.
 16. Zmiany z planowanym na początek 2016 roku przyjęciem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych.
 17. Dyskusja i zakończenie.

 

 


Zapraszamy do kontaktu, by dowiedzieli się Państwo, co jeszcze gwarantują nasze szkolenia pracowników oraz szkolenia ABI. Szczecin – czekamy na Państwa.