/uploads///s3.jpg

BlogDane osobowe zwykłe i wrażliwe - czym się różnią?

Czym różnią się dane osobowe zwykłe od wrażliwych i jak należy je chronić? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule!
Powierzanie danych osobowych - na czym polega?

W ustawie o ochronie danych osobowych spotykamy się z pojęciem powierzania danych. Zastanawiasz się, na czym polega proces powierzania danych osobowych oraz komu można je przekazać?
Akta osobowe pracownika - jak je prowadzić?

W ustawie o ochronie danych osobowych spotykamy się z pojęciem powierzania danych. Zastanawiasz się, na czym polega proces powierzania danych osobowych oraz Prowadzenie akt osobowych pracowników jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Jak prowadzić je w sposób należyty i zgodny z ustawą? Nieprzestrzeganie przepisów jest wykroczeniem, za które zatrudniający może otrzymać karę grzywny.
Na czym polega ochrona danych osobowych?

Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z tych zagadnień, na które w ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno osoby, które...
Kim jest administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)?

Powoływanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) to coraz częściej stosowany zabieg, mający na celu zapewnienie ochrony danych osobowych...
Plusy i minusy powoływania ABI

Ustanowienie osoby upoważnionej do administrowania danymi osobowymi w firmie, urzędzie, fundacji i innych instytucjach wynika bezpośrednio z zapisów...